Resultat 2016/2017

Drevprov 2017-01-01 - 2017-01-31

ASSAR, SE55382/2014. Ägare Sven-Inge Persson.

2017-01-31. Domare Kjell-Åke Svensson.

Drev 1. Släpper kl.8.00. Upptag kl.8.20, driver till 3.dje peis. Har en kortare tappt. Rå synligt flera gånger med hunden ca 1 min efter. Får därefter tappt som hunden inte klarar av, efter bra tapptarbete återgår till ägaren.

Drev 2. Släpper i nytt område, söker ut bra. Tar upp, driver korta repriser med flera noterbara tappter. Hare synlig med hunden 3 min efter.

Drev 3. Nytt släpp men Assar ser nöjd ut med dagen. Frost i mossa och gräs vilket innebär att det är vasst för hundens tassar. Ägaren fördrar avbryta provet.

Rå 47 (7), Ha 23 (45), Okänt 20. Ep: 3-4-3-4-3-3-3 = 23. Jaktlust: Mycket bra. Pris: Ökl 3 Rå.

 

J SE VCH NATTSLAGETS TEXAS, SE17664/2014. Ägare Jakob Olsson.

2017-01-31. Domare Rune Holmqvist.

Drev 1. Upptag på rå som går i vida bukter till full tid.

Drev 2. Tar upp okänt och driver en kortare repris och kopplas.

Drev 3. Upptag på rå som går i två repriser till full tid.

Rå 93 (15), Okänd 18, Rå 93 (16). Ep: 4-2-3-3-4-4-2 = 22. Jaktlust: Mycket bra. Pris: Ökl 1 Rå, 1 Rå.

 

FALSTERGÅRDENS POLLY, SE39174/2011. Ägare Fredric Paulsson.

2017-01-27. Domare Hasse Wiggins.

Drev 1. Polly reser hare som drivs till 2:a pris. Kopplas vid landsväg. Hare synlig 3 ggr.

Drev 2. Reser åter hare. Driver åter till 2:a pris då det blir tappt vid å. Blåses in. Hare synlig 2 ggr.

Drev 3. Inget upptag.

Hare 63, Hare 82 (45). Ep: 4-3-3-3-3-4-3 = 23. Jaktlust: Mycket bra. Pris: Ökl 1 Ha

 

LYNGDÖLENS KIRA, SE10300/2016. Ägare Micael Jacobsson.

2017-01-27. Domare Martin Svensson.

Drev 1. Tar snabbt upp rådjur som drivs till ett andrapris, lägger självmant av och återkommer.

Drev 2 o 3. På älg.

Rå 61, Älg 80, Älg 65. Ep: 2-4-2-4-3-3-2 = 20. Jaktlust: Mycket bra. Pris: Ökl 2 Rå.

 

TUNETS CITA, SE34863/2015. Ägare Peter Eriksson.

2017-01-27. Domare Ronny Börje.

Drev 1. Cita visar ett bra sök som leder till upptag av hare som till större delen av drevet går i öppna marker. Haren synlig två ggr med tiken 1 och 4 min efter. Kopplad på löpan.

Hare 90 (49). Ep: 3-5-4-4-3-3-2 = 24. Jaktlust: Mycket bra. Pris: Ukl 1 Ha. 

 

NELLY-GO, SE38764/2015. Ägare Mikael Gustavsson.

2017-01-26. Domare Rune Holmqvist.

Drev 1. Upptag på räv som buktar bra men går sedan i gryt. Tiken återkommer.

drev 2. Upptag på rå som buktar trångt till en början men går sedan på långskjuts och tiken lägger av och återkommer.

Drev 3. Snabbt upptag på rå som buktar bra, inkallas vid full tid. En mycket bra och trevlig ungtik.

Räv 39, Rå 54, Rå 59. Ep: 4-5-5-4-4-5-4 = 31. Jaktlust: Mycket bra. Pris: Ukl 3 Räv, 2 Rå, 2 Rå.

 

ASTOR, SE47959/2012. Ägare Fredrik Karlsson.

2017-01-25. Domare Kjell-Åke Svensson.

Drev 1. Kl.8.00 efter kortare slagarbete får Astor upp. Driver en kortare repris, får sedan tappt. Ägaren föredrar att koppla och byta område. Troligen hare.

Drev 2. Astor jobbar bra på slag, tar upp och driver en kortare repris. Bryter och återgår till ägaren. Hunden kopplas, ny förflyttning.

Drev 3. Astors intresse för dagen verkar vara hare, han går därför väcker på slag men återkommer till samma område, får några kortare drevrepriser men bryter och återgår till området han började. Vid två tillfällen lämnar rå området utan hund.

Drev 4. Nytt område. Astor reser, driver bra från sett en längre tappt vid väg. Drevet buktar sedan bra, men fick känning av domarlaget, gick ut och hunden bröt. Avspårning i lera på markväg misslyckad.

Ep: 4-3-2-4-3-3-3 = 22. Jaktlust: Utmärkt. Pris: Ökl 0.

 

BERGMOSSENS QIMMIE, SE42546/2015. Ägare Magnus & Jenny Wallin.

2017-01-25. Domare Bengt Däldebring.

Drev 1. Tiken söker ut och tar upp rå som gör en lång bukt, senare delen av drevet mer trångbuktande. Får tappt som hon ligger kvar på en kort stund. Tar an baklöpan och återkommer till domarlaget.

Drev 2. Efter förflyttning mycket bra sök som resulterar i upptag på hare som tiken driver i två repriser. Haren avspårad på lerig väg. Föraren blåser av tiken på tapptarbete och kopplas. En trevlig ungtik.

Rå 52, Ha 58 (25). Ep: 4-4-3-4-4-3-3 = 25. Jaktlust: Mycket bra. Pris: Ukl 1 Rå, kombi.

 

MILLY, SE43770/2014. Ägare Börje Carlsson.

2017-01-20. Domare Jörgen Ek.

Drev 1. Tar upp rå som hon driver i en stor bukt. Blåses in på återgången, 250 m.

Drev 2. Nytt upptag påp rå som buktar i början sen sträcket det ut. Kopplas på återgången.

Drev 3. Okänt drev som slutar vid en asfaltsväg. Kopplas vid vägen.

Rå 63, Rå 50, Okänt 30. Ep: 3-5-3-5-3-3-3 = 25. Jaktlust: Mycket bra. Pris: Ökl 2 Rå, 3 Rå.

 

KILHAMMARS HELLY, SE49661/2015. Ägare Arne & Anette Nordh.

2017-01-20. Domare Ingvar Andersson.

Drev 1. Hunden tar upp stött djur och driver det i 10 min och återkommer.

Drev 2. Hunden tar upp rå och driver det i fina bukter. Rå synlig en gång, hunden 2 min efter. Driver till full tid.

drev 3. Tar upp hare ocg driver den till ett tredje pris. Haren synlig en gång med hund 3 min efter.

Rå 10, Rå 98 (10), Ha 47 tappt 17. Ep: 4-5-4-4-3-3-3 = 26. Pris: Ökl 1 Rå, 3 Hare.

 

HALLFORSENS IZZA, SE33653/2014. Ägare Tony & Monika Christensen.

2017-01-20. Domare Kjell Bäck.

Drev 1 o 2. Inget upptag trots bra sökrundor av hunden. Sökrundor på 3-400 meter efter vilken den återkom till föraren efter 5-7 min.

Drev 3. Upptag på rådjur som var synlig efter 7 min. Hunden driver i 60 min då tappt uppstår, men får igång drevet igen i en kortare repris. Börjar driva igen och får driva tills provdagen är slut. Hunden tystnar och föraren blåser in hunden på ca 500 m och den återkommer. Anledningen till att hunden inte fick under släpp 1 o 2 är troligtvis att två nätter före provet så har länsstyrelsen i Jönköping fotograferat två lodjur på marken.

Rå 102 (28). Ep: 3-3-3-5-3-2-3 = 22. Jaktlust: Utmärkt. Pris: Ökl 1 Rå.

 

SKOGSDALENS KRUT, SE43465/2015. Ägare Anders Ekerlid.

2017-01-18. Domare Bengt Däldebring.

Drev 1. Hunden släpps i betesmark. Kommer och hälsar på domarlaget en gång, reser två rå som ses efter 9 min. Drevet går ut över åkrar och väg, in i nytt område, buktar där trångt. Tappar drevdjuren i mycket vattensjukt område, hunden gör därefter ett par påstick på okänt. Kopplas på tapptarbete. Rå avspårat en gång till i töande snö.

Rå 87. Ep: 3-4-4-3-4-3-2 = 23. Jaktlust: Bra. Pris: Ukl 1 Rå.

 

 

TRAIJ, SE29530/2010. Ägare Emil Larsson.

2017-01-15. Domare Jan-Olof Ericson.

Drev 1. Loss i öppen mark, får slag o reser hare. Mkt bra drev i tre repriser, tappter vid mindre vägar. Hare synlig en gång med hunden 2 min efter, kopplas på löpan.

Drev 2. Reser ny hare. Drev i två korta repriser. Får problem o väcker sedan i omgångar utan att få kontakt med haren. Kopplas vid provslut.

Hare 93 (16), Hare 17 (18). Ep: 4-3-4-3-4-4-2 = 24. Jaktlust Mycker bra. Pris: Ökl 1 Ha.

 

BERGMOSSENS ORYX, SE22492/2014. Ägare Henrik Karlsson.

2017-01-10. Domare Kjell-Åke Svensson.

Drev 1. Reser haren som är synlig efter kortare repris. Hunden får tappt som han inte reder ut och återgår till ägaren. Hunden förljer slag över åkermark. Upptag i björkskog efter en kortare drevrepris konstateras rå. Hunden kopplas.

Drev 2. Tar upp rå som buktar mycket trångt i början, får vind av domarlag. Går ut på lång bukt, kopplas på drevlöpan efter full tid.

Drev 3. Tar upp rå som springer på domarlaget och går rakt ut. Hunden bryter efter 20 minuter, återgår till ägaren.

Hare 16 (39), Rå 97, Rå 20, Okänt 39. EP: 4-3-4-4-3-4-2 = 24. Jaktlust: Mycket bra.                    Pris: Ökl 1 Rå.

 

TRAJ, SE29530/2010. Ägare Emil Larsson.

2017-01-04. Domare Ingemar Larsson.

Drev 1. Traj släpptes kl.8.00 och söker ut bra. Han har bra kontakt med sin förare. Kl.8.10 hittar Traj ett harslag som han jobbar bra på. Reser haren kl.9.13 som han sedan driver till full tid med endast kortare ej noterbara tapper. Kopplades på löpan.

Drev 2. Släpptes igen kl.11.10, söker ut bra och reser rå kl.12.07, som vi kopplar på kl.12.27.

Drev 3. Nytt släpp kl.12.50. Kopplas igen kl.13.55 utan något nytt upptag. Traj är en mycket trevlig jakthund.

Hare 92, Rå 20. Ep: 4-3-4-4-4-3-2 = 24. Jaktlust: Utmärkt. Pris: Ökl 1 Ha.

 

J SE UCH HARESPORET´S NATTSLA´G A, SE43695/2012. Ägare: Bengt & Annika Helgesson.

2017-01-03. Domare Stig Hellström.

Drev 1. Tiken släpps med önskan om hardrev. Får slag och upptag. Drevet buktar trångt i kuperad terräng, går över åkermark. Vid 55 min kommer ett rå med tiken bakom. Drevet avbryts och tiken kopplas.

Drev 2. Nytt släpp och slagarbete med förflyttning vilket ger upptag. Drevet buktar mycket trångt med flera ej noterbara tapper. Vid 85 min ses en fälthare. Tiken kopplas vid full tid på en tappt vid ett större dike där haren troligen hoppat över.

Drev 3. Under förflyttning börjar tiken väcka och strax kommer upptaget. Även detta drev buktar föredömligt trångt full tid utan noterbara tappter. Vid full tid inblåses tiken på drev. avstånd 210 m. Rå avspårat i leråker.

Rå 55, Hare 85, Rå 93. Ep: 5-5-5-4-4-4-3 = 30. Jaktlust: Utmärkt. Pris: Ökl 1 Ha, 1 Rå, 3 Rå.

Drevprov 2016-12-01 - 2016-12-31

Drevprov 2016-12-01 - 2016-12-31

J TRUMSLAGARBOSTÄLLETS SIXTEN SE40894/2013 H e SEUCH SEJCH Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u SEJCH SEUCH Rappkrokens Cindy SE18328/2010

19/12. Domare: Hellström Stig. Okänt 15, Rå 95, Rå 97
Ep: 4 - 5 - 5 - 4 - 3 - 4 - 3 = 28 Jaktlust: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

FÄLTSPATBERGETS DONNA SE16375/2014 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u Fältspatbergets Cajsa SE32963/2010 Äg: Ek Jörgen, Falköping.

29/12. Domare: Ericson Jan-olof. Drev 1. Söker ut och reser okänt som drar ut. Återkommer på löpan. Drev 2. Börjar omgående väcka, upptag kommer, går rakt ut och hunden åter. Drev 3. Upptag på rå som buktar, rå synligt 2 gånger med tiken 1 min efter. Uppsöker föraren under drevet därav tappten, återkommer och får gå lös utan upptag. Utmärkt sammarbete. Okänt 30, Okänt 5, Rå 78(10)
Ep: 3 - 4 - 3 - 5 - 3 - 3 - 3 = 24 Jaktlust: Bra 
Pris: Ökl, 2 Rå

J SEVCH TRUMSLAGARBOSTÄLLETS PUMA SE40890/2013 T e SEUCH SEJCH Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u SEJCH SEUCH Rappkrokens Cindy SE18328/2010

09/12. Domare: Bäck Kjell. Släpp 1. Tiken tar upp räv som avspåras på en blöt skogsväg. Tiken får tappt på ett elljusspår men får igång drevet igen. När drevet närmar sig en trafikerad väg så väljer föraren att koppla. Hunden tar upp rådjur som drivs bra i 21 minuter då blandar sig en annan hund i drevet. Tiken avbryter och söker upp föraren. Vi gör en förflyttning och får upp ett nytt rådjur som drivs till full tid. Släpp 3. Tiken tar upp rådjur efter ett bra sökarbete och driver det i 66min utan någon tappt. Kallas in från löpan och kopplas. Räv 77(8), Rå 94(18), Rå 66
Ep: 4 - 5 - 4 - 5 - 5 - 4 - 3 = 30 Jaktlust: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå, Kombi

STJÄRNSKOGENS VICKY SE42640/2010 T e SEUCH SEJCH Tuthammarens Acke I S42765/2002H u SEUCH Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Eriksson Peter, Tun.

16/12. Domare: Holmqvist Rune. Släpp 1. Söker ut bra och jobbar på slag före upptag på hare som syns i upptaget. Driver i tre kortare repriser och återkommer till föraren. Får sedan några kortare påstick som ej går till pris. Drevdjur okänt. Hare 65(22), Okänt 26
Ep: 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 = 25 Jaktlust: Mycket bra 
Pris: Ökl, 2 Hare

J FALSTERGÅRDENS POLLY SE39174/2011 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u SEUCH Falstergårdens Gumman S58795/2005

05/12. Domare: Andersson Kenneth. Drev 1. Ett bra drev utan tappt. Rådjur synligt med hund 3 min efter. Drev 2. Troligtvis harslag men lyckas ej resa. Rå 100
Ep: 3 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 = 22 Jaktlust: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

EKMOSSEN'S FLISA SE60808/2010 T e SEVCH SEUCH SEJCH Tuthammarens Balo S43777/2004H u SEV-06 SEVCH SEUCH C.I.B. Ackers Zizzi S28485/2003 Äg: Erica Svensson, Broddetorp.

29/12. Domare: Wallin Magnus. Tiken släpps och söker mycket trångt i låg fart. Får slag och väcker en längre stund. Får upp och driver ett kort drev på okänt. Återkommer och släpps på två harar som varit synliga en kvart tidigare. Ticken väcker på dessa men klarar inte driva dem utan reser rå under arbetet med hararna. Rå synligt tidigt under drevet samt vid koppling. Tiken inkallas vid full tid på ett bete inom synhåll från föraren, ca 100m. Tiken släpps om men är något trött och mycket närsökt. Kopplas och provet avslutas. Okänt 10, Rå 92(28)
Ep: 1(1) - 2 - 3 - 3 - 3 - 3(2) - 3 = 18 Jaktlust: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

DREVSTIGENS ÄCKE SE19604/2014 H e J Rappkrokens Charlie SE18325/2010 u J Härkilas Hera Ii SE34185/2010 Äg: Svensson Karl-göran, Gränna.

20/12. Domare: Svensson Martin . Drev 1. Rådjursdrev där vi tappar bort 15 min ur hörhåll, lägger självmant av. Drev 2. Rådjursdrev som buktar mycket bra till full tid då hunden bryter och kommer självmant åter. Rå 95(15), Rå 95
Ep: 4 - 4 - 4 - 5 - 2 - 4 - 3 = 26 Jaktlust: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

STJÄRNSKOGENS VICKY SE42640/2010 T e SEUCH SEJCH Tuthammarens Acke I S42765/2002H u SEUCH Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Eriksson Peter, Tun.

29/12. Domare: Kalen Göran. Hunden fick upp hare som sågs på väg efter en timme. Hunden avslutar på ny väg och återkommer på egen löpa. Hare 105(10)
Ep: 3 - 4 - 4 - 4 - 5 - 4 - 3 = 27
Pris: Ökl, 1 Hare

J FALSTERGÅRDENS POLLY SE39174/2011 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u SEUCH Falstergårdens Gumman S58795/2005

21/12. Domare: Svensson Kjell-åke. Släpp 1. Polly får omgående slag vilket ser ut som harslag. Men så blir det ett hetsigt upptag vilket går 1,5km rakt ut till väg där får tiken tappt. Avbryter och återgår till föraren. Okänt drevdjur. Släpp 2. Efter bra slagarbete tar tiken upp hare som hon visar upp efter 7 min drev. Efter en kortar drevrepris får tiken oförklarligt dötappt och kopplas på tappt. Släpp 3. Polly tar upp rå som hon driver 4 min. Bryter och återgår till ägaren. Släpp 4. Tiken har fortfarande ett utmärkt sök, tar upp hare som är synlig flera gånger med tiken 7 till 10 min efter. Tiken får en lång tappt i ett kärr, reder ut den. Efter en kortare repris blir det åter tappt på väg. Där kopplas tiken kl.15:00. Provet avslutas. Okänt 17, Hare 11(38), Rå 4, Hare 66(40)
Ep: 5 - 5 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 = 27 Jaktlust: Utmärkt 
Pris: Ökl, 2 Hare

TUNETS-CITA SE34863/2015 T e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u Stjärnskogens Vittra SE42641/2010

28/12. Domare: Ek Jörgen. Släppm 1. Tar upp hare som hon driver tills det blir tappt på grusväg. Kallas in från tappten, kopplas. Släpp2. Tar upp rå som hon driver i två repriser. Hare 6, Rå 61(17)
Ep: 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 = 22 Jaktlust: Mycket bra 
Pris: Ukl, 2 Rå

ABBE SE54126/2015 H e FIJCH SEJCH Conitas Veselin SE25874/2011 u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011 Äg: Henrik Karlsson, Hova.

28/12. Domare: Svensson Kjell-åke. Släpp 1. Hunden tar upp hare och driver bra , kommer ut på väg och får tappt som han inte reder ut. Hunden åter till ägaren. Släpp 2. Hunden reser okänt vilt, driver kortare repris, får tappt. Återkommer till ägaren och kopplas tre minuter före provtidens slut. Hare 33, Okänt 12
Ep: 3 - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 1 = 18 Jaktlust: Bra 
Pris: Ukl, 3 Hare

VILTSTIGENS DIZA SE25898/2015 T e J Friljusets Billy SE43690/2012 u J Hänjarps Elin SE43235/2011

28/12. Domare: Holmqvist Rune. Släpp1. Tar upp rå efter ett bra sök som kan följas mycket bra och går till full tid i ett tappfritt drev. Rå 86
Ep: 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 = 27 Jaktlust: Mycket bra 
Pris: Ukl, 1 Rå

Klubbmästerskap 2016-10-24 - 2016-11-04

SEJCH SEUCH WALLELYCKAN CLINGA SE38936/2012 T e SEUCH Pinnådalens Emir S36010/2007 u J Annie S50530/2007 Äg: Wallin Magnus & Jennie, Kättilstorp.

28/10. Domare: Svensson Kjell-åke. Släpp 1: tiken tar upp hare efter bra slagarbete men får snart en längre tappt som hon inte reder ut. Tiken kopplas. Släpp 2: tiken tar upp get med tre kid, vilka geten ställer av och tar med tiken på en längre tur. Vinden är hård därför svårt att höra tiken, drevet går upp på berget vilket är svårt att hinna med, därför en långa drevtiden. Tiken tar upp hare som går ut på vägen, en bilist tar upp tiken och drevet avbryts. Två rådjur son drivs tills provtiden är slut kl. 15:00, Hare 16(31), Rå 127(20), Hare 27, Rå 48
Ep: 4 - 4 - 4 - 5 - 3 - 4 - 2 = 26 Jaktlust: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

SEJCH WALLELYCKAN BUSTER SE37935/2010 H e SEUCH SEJCH Tuthammarens Acke I S42765/2002H u J Annie S50530/2007 Äg: Lorentsson Robin, Falköping.

01/11. Domare: Ek Jörgen. Tar upp rå som buktar i början men som sträcker ut. Svårt att följa i den hårda vinden men vi lyckas få det till full tid. Släpps igen, tar upp ur hörhåll. Vi kommer ikapp drevet. Då slutar han och kommer tillbaka till oss. Han får gå lös till provet avslutas. Rå 97(48), Okänt 20
Ep: 3(2) - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 2 = 21 Jaktlust: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

J FALSTERGÅRDENS RUSKA SE56232/2012 T e J Falstergårdens Hälge S30554/2006 u SEJCH Falstergårdens Leidas Lycka S40965/2009B Äg: Larsson Ingemar & Cilla, Broddetorp.

02/11. Domare: Kalen Göran. Första drev på rå som sågs efter 10 min. Hunden driver förstapris utan notaerbar tappt. Återkommer självmant. Andra drev 20 min med tappt där dom kört ut gödsel. Inkallas. Drev 3 ej upptag. Rå 100, Rå 20(10)
Ep: 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 4 = 30 Jaktlust: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

J ASTOR SE47959/2012 H e SEJCH Hjortebackens Adonis S49682/2005 u J Hinta S57370/2008 Äg: Fredrik Karlsson , Falköping.

27/10. Domare: Wiggins Hasse. Astor var troligen sjuk. Hade ingen jaktlust för dagen.
Ep: K - K - K - K - K - K - K = 0 Jaktlust: Dålig 
Pris: Ökl

ABBE SE54126/2015 H e FIJCH SEJCH Conitas Veselin SE25874/2011 u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011 Äg: Henrik Karlsson, Hova.

28/10. Domare: Holmqvist Rune. Släpp 1: något tveksam i söket till en början men söker ut mycket bra senare och tar upp rådjur som ses två gånger och driver till full tid. Släpp 2: söker ut mycket bra och väcker, får upptag som buktar till en början men drar iväg och hunden återkommer på löpan. En bra unghund som har framtiden för sig. Rå 95(22), Rå 30
Ep: 4 - 5 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 = 27 Jaktlust: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

SEJCH FALSTERGÅRDENS LEIDAS LYCKA S40965/2009 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u SEJCH Falstergårdens Gny S58798/2005 Äg: Larsson Cilla, Broddetorp.

31/10. Domare: Ericson Jan-olof. Släpp 1. Börjar omgående att väcka upptag och hackigt drev i två repriser. Föraren väljer att koppla på tappt. Släpp 2. Börjar omgående att väcka och upptag på hare som är synlig efter 5 minuter. Får tappt på grusväg och reser rådjur på tappten. Driver till full tid utan noterbar tappt. Rådjur synligt 2 gånger. Kopplas på löpan. Släpp 3. Går lös till provslut utan upptag. Okänt 15(20), Hare 10(5), Rå 95
Ep: 3 - 2 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 = 21 Jaktlust: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

BERGMOSSENS ORYX SE22492/2014 H e J SEUCH Kullajägarns Flay S40049/2009 u J Bergmossens Hanna S49194/2005 Äg: Henrik Karlsson, Hova.

01/11. Domare: Däldebring Bengt. Drev 1. Hunden söker ut och tar upp. Drevet går först rakt ut, en tappt uppstår men hunden reser igen och gör sedan ett väl buktande drev till full tid. Rådjur ses tre gånger. Kallas in från nära håll och kallas. Drev 2. Efter förflyttning släpps hunden igen, uppsöker dommarlaget flera gånger under sökarbetet. Tar upp rådjur som ses strax efter upptaget. Driver detta rådjur till full tid med en noterbar tappt. Hunden kommer till hundföraren under tapptarbetet och kopplas. Rå 97(17), Rå 98(18)
Ep: 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 2 = 24 Jaktlust: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

FALSTERGÅRDENS NORPAN SE45039/2010 T e NOJCH SEJCH Skogsstigens Zorro S32311/2004 u SEJCH Falstergårdens Dolly S23869/2001 Äg: Andersson Johan, Broddetorp.

31/10. Domare: Svensson Martin . Drev 1. Tar upp direkt, driver i stora bukter, kopplas på full tid vid järnväg. Drev 2-4. Kortare drev med mycket väckning återkommer i samtliga. Rå 92, Okänt 23, Okänt 21, Okänt 33
Ep: 3 - 1 - 3 - 2 - 3 - 3(2) - 3 = 18 Jaktlust: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

EKMOSSEN'S FLISA SE60808/2010 T e SEVCH SEUCH SEJCH Tuthammarens Balo S43777/2004H u SEV-06 SEVCH SEUCH C.I.B. Ackers Zizzi S28485/2003 Äg: Erica Svensson, Broddetorp.

29/10. Domare: Andersson Ingvar. Släpp 1. Driver rådjur i fina bukter, ser rådjur. Hunden 3 minuter efter driver till fullt tid. Släpp 2. Inget upptag. Rå 110
Ep: 2 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 = 23 Jaktlust: Godtagbar 
Pris: Ökl, 1 Rå

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

10.02 | 23:42

Hej Andreas! Utställningen på Mösseberg är i juni. Datum och mer information kommer ut på hemsidan efter nästa styrelsemöte 3/3. Mvh Jennie Wallin

...
07.02 | 12:02

Hej undrar om det kommer att vara någon utstälning framöver ? mvh Andreas Lennartsson

...
05.02 | 18:16

Jaktproven för januari månad finns nu under fliken Jaktprov, Resultat 2018/2019

...
11.01 | 20:16

Jaktproven för december månad finns nu under fliken Jaktprov, Resultat 2018/2019

...
Du gillar den här sidan