Protokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid årsmöte med

Skaraborgs dreverklubb

Den 11 februari 2018

På Motell Ålleberg/Rasta

 

 

§1 Mötets öppnande          

Ordförande Ingvar Andersson hälsade mötesdeltagarna välkomna

och förklarade mötet öppnat.

 

§2 Fastställande av röstlängd

Avprickning mot medlemslängd utfördes vid ingången till

årsmöteslokalen. Röstlängden godkändes.

 

§3 Kallelsens godkännande

Kallelsen godkändes

 

§4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

 

§5 Föranmälan av ärenden till punkten övriga frågor

Finns inga föranmälningar av ärenden.

 

§6 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Stig Hellström. 

 

§7 Val av mötes sekreterare

Till mötessekreterare valdes Cilla Bergman Larsson

 

§8 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Hasse Wiggins och Peter Eriksson att tillsammans med ordföranden justera årsmötes-protokollet

 

§9 Föregående årsmötesprotokoll

Mötet godkände föregående årsmötesprotokoll som lades till handlingarna.

 

§10 Föredragande och godkännande av verksamhets- berättelsen 2017.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen. Se bilaga 1.

 

§11 Föredragning av revisorernas berättelse.

Åke Persson föredrog revisorernas berättelse, vilken godkändes av årsmötet.

 

§12 Balansräkning

Balansräkning för 2016 godkändes. Se bilaga 2 och 3.

 

§13 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade att ge styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för 2017.

 

§14 Val av styrelseledamöter för 2018-2019

Valdes gjorde:
Cilla Bergman Larsson (omval), Bengt Däldebring (omval), Fredrik Karlsson (nyval), Jesper Johansson (nyval)

 

§15 Val av ordförande för 2018

Till ordförande för 2018 valdes Jan-Olof Ericsson (nyval)

 

§16 Val av styrelsesuppleanter för 2018-2019

Valdes gjorde: 
Kent Gustavsson (nyval),
Mikael Gustavsson (nyval)

 

§17 Val av kontaktman med SDK:s avelsråd 2018.

Martin Svensson, Mullsjö

 

§18 Val av revisorer för 2018 

Till revisorer för 2018 valdes Clas Rudmarker (omval) och

Åke Persson (omval).

 

§19 Revisorsuppleant för 2018

Till revisorsuppleant för 2018 valdes Jörgen Ek (nyval).

 

§20 Val av DS-ombud för 2018

Till DS-ombud för 2018 valdes:
Ingvar Andersson, Mari Andersson, Cilla Bergman Larsson
Ingemar Larsson, Olivia Hoffman, Jesper Johansson

 

§21 Val av DS-ombudssuppleanter

Till suppleanter för DS-ombud valdes:
Emil Larsson, Kjell-Åke Svensson, Bengt Däldebring och
Fredrik Karlsson

 

§22 Val av valberedningen för 2019

Till ledamöter i valberedningen för 2019 valdes Emil Larsson (sammankallande), Niklas Berglund och Ingvar Andersson

 

§23 Motioner

Fanns inga inkomna motioner

 

§24 Övriga frågor

Ordförande Stig Hellström informerade om drevprovs tiden. Den är 7 timmar och han menade att man kan vara lite flexibel när det gäller starttid och stopptid. Årsmötet tyckte detta förslag var mycket bra.

 

§25 Årsmötets avslutande

Då inget ytterligare fanns att avhandla så tackade mötesordförande för visat intresse och avslutade årsmötet och gav ordet till nya ordföranden Jan-Olof Ericsson.

 

 

 

Cilla Bergman Larsson

Mötessekreterare

 

Stig Hellström

Mötesordförande

 

Hasse Wiggins
Justeringsman

  

Peter Eriksson
Justeringsman

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Olivia Hoffman | Svar 12.03.2018 11.36

Nu finns årsmötesprotokollet för 2018 under fliken "styrelsen" - "Protokoll 2018".

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

10.02 | 23:42

Hej Andreas! Utställningen på Mösseberg är i juni. Datum och mer information kommer ut på hemsidan efter nästa styrelsemöte 3/3. Mvh Jennie Wallin

...
07.02 | 12:02

Hej undrar om det kommer att vara någon utstälning framöver ? mvh Andreas Lennartsson

...
05.02 | 18:16

Jaktproven för januari månad finns nu under fliken Jaktprov, Resultat 2018/2019

...
11.01 | 20:16

Jaktproven för december månad finns nu under fliken Jaktprov, Resultat 2018/2019

...
Du gillar den här sidan