Resultat 2018/2019

Höstens bästa rådjurshund Fältspatsbergets Donna, ägare Jörgen Ek.

Drevprov 2019-01-01 - 2019-01-31

NELLYGO SE38764/2015 T e SEJCH Buster SE55374/2010 u SEJCH SEUCH Atena SE44003/2011

09/01. Domare: Börje Ronny . 1. Släpps på nysnö reser hare som ej lyckas hålla igång uppsöker föraren. Ut på ny sökrunda reser rå so buktar tätt till full tid. Kopplas på löpan. 2. Reser rå som buktar tätt med tiken 1 minut efter. Går ut i en större bukt men kommer in igen och buktar åter tätt tills tappt uppstår och hon blir inblåst från 150 meter. Rå 99, Rå 93(9)
Ep: 3 - 3 - 5 - 5 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 = 33 DF: 8,1 SFK: 88 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

KRAFTJÄGARNS CLINTAN SE36106/2015 H e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u J Friljusets Bessie SE43684/2012 Äg: Hjalmarsson Perry, Skövde.

03/01. Domare: Andersson Ingvar. Släpp 1. Upptag på rådjur synligt vid 2 tillfällen med hunden 3-4 minuter efter. Går i fina bukter. Hunden kopplas efter full tid. Släpp 2. Inget upptag. Släpp 3. Hunden tar upp rådjur och driver det i fina bukter tills det drar ut. Rådjur synligt vid ett tillfälle. Rå 92(18), Rå 100
Ep: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 2 - 4 = 31 DF: 6,5 SFK: 80 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J VILTSTIGENS DIZA SE25898/2015 T e J Friljusets Billy SE43690/2012 u J Hänjarps Elin SE43235/2011

15/01. Domare: Karlsson Fredrik . Släpp 1. Hunden släpps i skog där hon reser okänt drevdjur. Hunden bryter självmant på åker och återgår till föraren. Släpp 2. Hunden släpps i skog och reser rå som ses i upptaget. Driver detta men får snart tappt. Vi går mot tappten och då får hunden upp en hare som vi ser och hundföraren kallar in hunden på fullt drev. Släpp 3. Hunden släpps i åkerkant och reser okänt drevdjur och driver detta i en kort repris för att sedan bryta självmant och återgå till föraren. Släpp 4. Hunden släpps i skog och reser okänt drevdjur som hon driver men bryter självmant och återgår till föraren. Föraren väljer då att bryta för dagen., Rå 18(21)
Ep: 3 - 4 - 5 - K - 4 - K - K - 3 - 3 = 22 DF: 8,3 SFK: 70 JL: Godtagbar 
Pris: Ökl

Drevhöjdens Ikaros SE21689/2017 H e SEJCH SEUCH Pricken S40766/2009 u J Drevhöjdens Fanta SE38243/2013 Äg: Kent-agne Gustafsson, Mullsjö.

15/01. Domare: Björn Åkesson. 1. Upptag på rå, hunden långt efter och går drevlöpan tillbaks. 2. Dovhjort ses med hunden två minuter efter. 3. Dovhjort avspåras i nysnö. Tappter kan ha varit drev utom hörhåll. Rå 40, Hjort 14, Hjort 68(31)
Ep: 4(2) - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4(1) - 4 - 2 = 31 DF: 7 SFK: 80 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 2 Hjort

HÄNJARPS GIPSY SE36073/2014 T e SEJCH NOJ(D)CH Västralunds Rex SE43197/2010 u J Hänjarps Dixi S34698/2008 Äg: Lengyel Jozef, Oskarshamn.

21/01. Domare: Ericson Jan-olof. Släpp 1. Söker ut och reser rå. Kopplas på löpan då ägaren vill ha hare. Släpp 2. Reser hare som drivs med en noterbar tappt. Hare synlig 2 gånger. Lägger av och uppsöker föraren. Släpp 3. Reser rå. Driver i stora bukter. Rå synligt en gång. Blåses in och kopplas efter full tid på 150m. Rå 35, Hare 65(10), Rå 115
Ep: 4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 = 36 DF: 7,5 SFK: 90 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Hare

J SEVCH TUNETS-CITA SE34863/2015 T e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Eriksson Peter, Tun.

25/01. Domare: Andersson Ingvar. Släpp 1. Hunden tar upp hare, synligt vid upptaget. Driver i två fina bukter runt om oss i 50 minuter. Släpp 2. Inget upptag. Släpp 3. Tar upp hare som vi ser vid upptaget, driver det i en fin bukt. Tappar på väg, hittar ej spåret igen. Hundföraren bestämmer sig för att avbryta provet. Hare 50, Hare 20
Ep: 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 = 28 DF: 7,0 SFT: 75 JL: Bra 
Pris: Ökl, 3 Hare

SEVCH SEJCH SEUCH STJÄRNSKOGENS VICKY SE42640/2010 T e SEUCH SEJCH Tuthammarens Acke I S42765/2002H u SEUCH Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Eriksson Peter, Tun.

30/01. Domare: Johansson Jesper. Då det var minus 22 grader på morgonen avvaktade vi med första släppet till kl. 11. Då var temperaturen minus 12 grader. Släpp 1. Hunden släpps i en salixplantering. Tiken får upp en hare som syns efter 7 minuter. Tiken driver i 40 minuter. Kommer sedan ur planteringen och har tappt. Föraren väljer att koppla och byta område. Släpp 2. Upptag på hare som är synlig direkt. Haren går upp på en väg och hunden klarar inte att följa efter. Föraren vill avbryta provet då vittringsförhållandena verkar dåliga. Hare 40(24), Hare 2(5)
Ep: 2 - 3 - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 = 23 SFT: 60 JL: Godtagbar 
Pris: Ökl

WALLELYCKAN BELLA SE22851/2016 T e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u SEJCH SEUCH Wallelyckan Clinga SE38936/2012 Äg: Larsson Niklas, Skara.

23/01. Domare: Holmqvist Rune. Släpp 1. Upptag på hare som går ut på plöjd åker, kan ej redas ut. Släpp 2. Upptag på rå som buktar något, sträcker ut och kopplas vid väg. Släpp 3. Kortare drev på hjort, lägger av och återkommer. Släpp 4. Går lös utan upptag. Hare 19(10), Rå 49, Hjort 21
Ep: 3 - 3 - 4 - 2 - 5 - 3 - 3 - 4 - 3 = 30 DF: 6,0 SFK: 72 JL: Bra 
Pris: Ökl, 3 Rå

BERGMOSSENS QIMMIE SE42546/2015 T e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u Bergmossens Lisa SE32682/2012 Äg: Wallin Magnus, Kättilstorp.

30/01. Domare: Däldebring Bengt. Drev 1. Tiken släpps på rävslag men tar upp rådjur och driver detta till full tid, kopplas på löpan. Rå avspårat. Drev 2. Tar upp hare som drivs en kort stund, får tappt och återkommer själv och kopplas, hare avspårat. Drev 3. Tar upp rå som ses ett flertal gånger, driver dem i flera repriser och får problem att följa dem i den lösa, kalla snön med ett flertal tappter som följd, får tappt och återkommer själv. Föraren väljer att avsluta provet. Rå 104, Hare 11, Rå 35(91)
Ep: 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 = 33 DF: 8,0 SFK: 70, SFT: 70 JL: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

VÄRÖ-SKOGENS SAGA SE15432/2016 T e J Skararps Tello SE39209/2014 u Bodalsgårdens Gunbritt S56110/2009

17/01. Domare: Holmqvist Rune. Släpp 1. Söker ut bra och upptag till ett kortare rådrev som avspåras. Släpp 2. Upptag på hare som ses i upptag, svåra väderförhållanden, regn vinter snö under natten. En följsam och trevlig tik. Rå 32, Hare 25
Ep: 3 - 3 - 5 - 2 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 = 31 DF: 6,0 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl

NILLAS CASTOR ELSA SE24873/2015 T e J DKV-12 SEUCH Slagstigens Rosso SE25541/2010 u SEUCH SEJCH Vismyrens Via SE43999/2011 Äg: Björklund Per, Hökerum.

18/01. Domare: Bäck Kjell. Släpp 1. Upptag på avspårad hare med drev i 3 repriser. Efter 50 minuter drar drevet iväg på en byväg och hunden hörs endast med enstaka skall. Hunden förflyttar sig utmed vägen en längre sträcka men lyckas aldrig få igång drevet mera. Utan föraren kopplar hunden. Släpp 2, 3, 4. Trots att hunden söker bra och väcker rikligt så lyckas inte tiken inte resa något mer drevdjur under provdagen. Var mycket besvärliga vittringsförhållanden minus 10 under natten och soligt på förmiddagen på den öppna marken. Var frusen skarsnö i skogen. Hare 50(22)
Ep: 3 - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 3 - 2 = 24 DF: 5 SFT: 63 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 3 Hare

Falstergårdens Xzita SE28711/2017 T e J Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Kjell-åke Svensson, Stenstorp.

17/01. Domare: Karlsson Fredrik . Hunden släpps i skogsmark där hon reser rå. Buktar till en början bra föra att sedan dra ut i vidare bukter. Hunden har noterbara tappter som hon löser. i slutet på drevet får hon tappt som hon inte löser. Hon går kvar på tappten och låter sig kopplas först när vi kommer dit. Rå avspårat i snö vid flera tillfällen. Rå 102(32)
Ep: 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2 = 28 DF: 10,0 SFK: 70 JL: Mycket bra 
Pris: Ukl, 1 Rå

Fanny SE51915/2017 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u J Falstergårdens Polly SE39174/2011 Äg: Fredric Paulssom, Broddetorp.

29/01. Domare: Andersson Kenneth. Upptag på hare vid ett bra sök, buktar bra, driver till full tid. Avbryter med endast en noterbar tappt. Återgår till förare. Lydnad kontrollerades efter drevarbete på observerad hare. Hare 82(7)
Ep: 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 = 32 DF: 7,0 SFT: 70 JL: Mycket bra 
Pris: Ukl, 1 Hare

Tikka se39877/2017 T e J Traj SE29530/2010 u Majla SE43769/2014

29/01. Domare: Wallin Magnus. Tiken har flera kortare drev som inte går till pris. Tiken bryter dreven och återgår till föraren. Tiken är ovan vid att jaga på snö och störs troligen i sitt sök och drevarbete av den 15 cm djupa nysnön. Rå 20(30)
Ep: 2(1) - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 3(2) - 2 - 3 = 21 DF: 6,0 SFK: 80 JL: Bra 
Pris: Ukl

Lilla Solbackens Jack Sparrow SE39617/2017 H e SEJCH SEUCH Simbackens Trille S40496/2005 u J Lilla Solbackens Effie SE39986/2015

29/01. Domare: Däldebring Bengt. Drev 1. Hunden släpps för första gången på snö. Det tar lång tid innan upptag. Driver get och två kid som ses efter 10 minuter. Driver med utmärkt drevfart men får problem att följa drevdjuren i den lösa snön och tappar. En trevlig unghund som är för orutinerad för dagen. Rå 35(11)
Ep: 2 - 2 - 5 - 2 - 4 - 3 - 3 - 4 - 2 = 27 DF: 5,0 SFK: 70 JL: Bra 
Pris: Ukl, 3 Rå

Falstergårdens Vicke Vire SE39487/2015 H e S30554/2006 J Falstergårdens Hälge u 
S40965/2009 Falstergårdens Leidas Lycka. Ägare Frans Karlsson. 

19/01. Domare: Bengt Däldebring. Sex rådjur synliga på en åker, de går undan och in i en granplantering. Hunden släpps på åkern och korsar spåren ett flertal gånger på sök. Visar inget intresse att följa två minuter gamla rådjursspår. Inkallas och kopplas efter normalt sökarbete. För dagen rådjursren. Godkänt RR-prov  

Drevprov 2018-12-01 - 2018-12-31

Lilla Solbackens Lillan SE48202/2017 T e J Västerflys Lukas S61761/2006 u J SEUCH Baltarns Naija S48471/2008

28/12. Domare: Svensson Kjell-åke. Släpp kl. 08.09 efter kortare sökturer får hon slag som hon arbetar med i 38 minuter. Avbryter och återgår till föraren. Därefter tar jaktlusten och söket slut. Provet avslutas kl. 11.15.

Ep: 1 - 1 - 1 - K - K - K - K - 2 - K = 5 JL: Dålig 
Pris: Ukl

 

Lilla Solbackens Jack Sparrow SE39617/2017 H e SEJCH SEUCH Simbackens Trille S40496/2005 u J Lilla Solbackens Effie SE39986/2015

28/12. Domare: Holmqvist Rune. Har för dagen två kortare drev på rådjur som ej går till pris. Rå 17, Rå 21
Ep: 2 - 3 - 5 - 2 - 4 - 3 - 3 - 4 - 2 = 28 JL: Bra 
Pris: Ukl

 

Fanny SE51915/2017 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u J Falstergårdens Polly SE39174/2011 Äg: Fredric Paulssom, Broddetorp.

28/12. Domare: Ek Jörgen. Släpp 1. Reser hare efter bra slagarbete som hon driver i tre repriser. Kommer tillbaks självmant och kopplas. Hare synlig efter fyra minuters drev. Släpp 2. Tar upp rådjur som är synligt i upptaget. Kallas in på återgången. Hare 47(15), Rå 42
Ep: 3 - 4 - 3 - 3 - 5 - 3 - 3(1) - 3 - 2 = 29 SFT: 80 JL: Mycket bra 
Pris: Ukl, 3 Hare, 3 Rå

 

Falstergårdens Xyra SE28710/2017 T e J Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Marina Berglund, Töreboda.

28/12. Domare: Andersson Ingvar. Släpp 1. Hunden tar upp rådjur och driver det i en bukt sedan byter det område som det buktar i tills hunden bryter efter 39 minuter. Släpp 2. Inget upptag. Släpp 3. Hunden tar upp rådjur driver i 2 bukter sedan drar det ut och hunden tappar efter 34 minuter. Rå 39, Rå 34
Ep: 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 3 = 27 DF: 7,5 SFK: 80 JL: Bra 
Pris: Ukl, 3 Rå, 3 Rå

 

J NATTSLAGETS MARIT BJÖRGEN SE50168/2015 T e NOJCH SEJCH NOUCH SEUCH Holtmarka Naijo I N02572/08 u SEVCH SEJCH SEUCH NOJCH Nattslagets Kiara SE20560/2011C Äg: Helgesson Bengt, Kungshamn.

07/12. Domare: Ericson Jan-olof. Släpp 1. Söker ut och reser okänt efter en bukt går drevet rakt ut 2km då tiken bryter och återgår. Släpp 2. Upptag på rådjur som tiken driver till full tid med en noterbar tappt. Rådjur avspårat, kopplas på tappt. Släpp 3. Upptag och kort drev, tiken bryter då drevet sträcker ut. Blåses in på återgång avstånde 300m och kopplas och provet avslutas. Okänt 40, Rå 100(20), Okänt 20
Ep: 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 = 34 DF: 8 SFK: 90 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

 

J FÄLTSPATBERGETS DONNA SE16375/2014 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u J Fältspatbergets Cajsa SE32963/2010 Äg: Ek Jörgen, Falköping.

27/12. Domare: Andersson Kenneth. Släpp 1. Tar upp rådjur och driver till full tid utan noterbara tappter. Kopplas på löpan, rådjur avspårat på väg. Släpp 2. Tar upp rådjur och driver till full tid utan noterbara tappter. Kopplas på löpan, rådjuret observerat vid två tillfällen. Rå 98, Rå 101
Ep: 3 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2 = 30 DF: 7 SFK: 70 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

 

J VILTSTIGENS DIZA SE25898/2015 T e J Friljusets Billy SE43690/2012 u J Hänjarps Elin SE43235/2011

14/12. Domare: Svensson Kjell-åke. Släpp 1. Diza är lite långsam i söket. Efter sökrundor och kontakter med föraren får hon slag, troligen på hare. Upptag ca 200 meter bort på rådjur som visar sig tätt efter upptaget. Efter ca 20 minuter simmar drevdjuret över sundet till kållandsö. Då bryter tiken och återgår till föraren. Släpp 2. Nytt område. Tar upp rådjur som tiken driver till full tid. Har några ej noterbara tappter. Rådjur synligt efter 72 minuter med diza en minut efter. Tiken kallas in på fullt drev. Bra! släpp 3. Tar upp, driver i storar bukter, efter 47 minuter blir det dötappt. Diza ringar några varv, bryter och återgår till föraren. Provet avslutas. Avspår: vid väg finns ett tassavtryck i snö. Och där tiken får dötappt var en berghäll med en ingång under. Troligen räv. Rå 19, Rå 103, Räv 47

Ep: 2(1) - 4 - 5 - 5 - 4 - 3 - 4 - 5 - 4 = 36 DF: 7 SFK: 65, SFT: 106 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Räv

 

Nattslagets Anfield SE46287/2017 T e u J Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Bengt och Annika Helgesson, Kungshamn.

30/12. Domare: Wallin Magnus. Släpp 1. Söker trångt. Får slag på okänt, troligen hare. Driver en repris med en ej noterbar tappt. Återgår till provgruppen. Vi rör oss mot tapptområdet. Tiken reder ej ut och får söka en stund innan vi byter område. Släpp 2. Söker som tidigare. Får slag på vall och reser rådjur som drivs mycket bra tills tiken bryter och återgår. Släpp 3. Inget upptag. En ungtik med något trångt sök. Mycket tätt fint skall. Social och trevlig. Okänt 20, Rå 47
Ep: 2(1) - 3 - 3 - 2 - 5 - 3 - 3 - 4 - 2 = 27 DF: 6,5 SFK: 130 JL: Bra 
Pris: Ökl, 3 Rå

 

Nattslagets Anfield SE46287/2017 T e u J Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Bengt och Annika Helgesson, Kungshamn.

21/12. Domare: Ek Jörgen. Släpp 1. Reser hare som hon driver till tappt och kommer tillbaks. Släpp 2. Tar upp rådjur som drivs i två repriser. Rådjur synligt två gånger med hunden 1/2 -1 minut efter. Kommer tillbaks. Släpp 3. Tar upp rådjur som hon driver i tre repriser till full tid. Inkallas på återgången från 250m. Hare 8, Rå 67(15), Rå 104(31)
Ep: 2 - 4 - 5 - 3 - 5 - 3 - 4 - 4 - 2 = 32 DF: 7 SFK: 120 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå

 

Drevhöjdens Ikaros SE21689/2017 H e SEJCH SEUCH Pricken S40766/2009 u J Drevhöjdens Fanta SE38243/2013 Äg: Kent-agne Gustafsson, Mullsjö.

07/12. Domare: Holmqvist Rune. Upptag på rådjur som ses två gånger. Går i två repriser till full tid. En mycket bra unghund som har framtiden för sig. Rå 85(20)
Ep: 4 - 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 3 = 33 DF: 6 SFK: 65 JL: Utmärkt 
Pris: Ukl, 1 Rå

 

Falstergårdens Xzita SE28711/2017 T e J Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Kjell-åke Svensson, Stenstorp.

22/12. Domare: Johansson Jesper. Släpp 1. Släpper vid 8.00. Tiken söker på bra och kommer på slag efter 15 minuter. Reser rådjuret efter ett bra slagarbete. Rådjur synligt efter ett par minuter. Tiken får tappt efter kort drev. Föraren väljer att kalla in. Släpp 2. Släpp på ett synligt rådjur. Tiken får upp rådjuret och det buktar fint. Tiken får två tappter och efter andra tappten väljer föraren att kalla in. Släpp 3. Tiken på slag i en tätning och börjar driva. Efter avspårning konstateras rådjur. Drevet går upp på ett berg och där får tiken tappt som varar tills provets slut. Rå 9(28)
Ep: 3 - 4 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 = 32 DF: 7 SFK: 85 JL: Mycket bra 
Pris: Ukl, 3 Rå

 

Drevprov 2018-11-01 - 2018-11-31

 

 

J FÄLTSPATBERGETS DONNA SE16375/2014 T

e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u J Fältspatbergets Cajsa SE32963/2010 Äg: Ek Jörgen, Falköping.

 02/11. Domare: Wallin Magnus.

Donna söker i början av provet försiktigt och nära. Tiken gör ett kort påstick om ca 300m på okänt och återkommer. Söker efterhand ut bättre och tar upp. Driver rådjur som kommer mycket nära provgruppen. Tiken är då 1,5 min efter. Drevet drar efter detta rakt ut och vi har svårt att följa med. Provgruppen får kontakt men strax efter lägger tiken av och återgår. Vi genskjuter och kopplar på återgången. Tiken släpps och söker ut i ordinära turer. Tiken tar upp rå som går i stora bukter. Rå avspårat på väg. Ett knackigt drev. Många ej noterbara tappter förekommer. Tiken avbryter och vi får kontakt med henne på återgången. När hon kommer har signalvästen lossnat under magen och hänger löst kring halsen. Rå 64, Rå 72(10)
Ep: 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 2 = 28 DF: 8 SFK: 75 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

 

 

J SEVCH TUNETS-CITA SE34863/2015 T

e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Eriksson Peter, Tun.

02/11. Domare: Johansson Jesper

Släpp 1. Tiken släpps och får slag ganska snabbt. Reser en hare som hon driver bra i två längre repriser. Föraren väljer att koppla efter en längre tappt. Haren ses utav domaren.

Släpp 2. Tiken reser men får problem vid en vägkorsning efter ett kort drev. Släpp 3. Tiken reser efter bra slagarbete på en vall men får problem vid en asfaltsväg.

Släpp 4. Tiken reser ett smaldjur som hon driver bra , har en tappt men börjar driva igen men får problem vid ett stängsel och bryter. Hare 68(56), Okänt 10(17), Okänt 12(17), Rå 51(10)
Ep: 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 = 31 DF: 7 SFT: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Hare, 3 Rå

 

 

 

Drevprov 2018-10-01 - 2018-10-31

 

BERGMOSSENS QIMMIE SE42546/2015 T

e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u Bergmossens Lisa SE32682/2012 Äg: Wallin Magnus, Kättilstorp.

26/10. Domare: Svensson Kjell-åke.

Släpp 1. Buktar bra, går över slåttervallar, betesvallar, i skogsbryn, intill domarlag utan observation, misstanke om räv. Drevet går utom hörhåll efter 84 min. Får kontakt med qimmie när hon kommer tillbaks till upptagsområdet och visar upp ett rådjur. Drevet avslutas.

Släpp 2. Tar upp efter bra sök och slagarbete. Slutar driva, blir troligtvis stört av vildsvin som hon inte trivs med. Egen återgång.

Släpp 3. Blir inget upptag.

Provet avslutas kl 13,48. Rå 125(49), Okänt 20
Ep: 3 - 4 - 2 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 = 27 SFK: 74 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

 

 

WALLELYCKAN ISA SE22850/2016 T

e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u SEJCH SEUCH Wallelyckan Clinga SE38936/2012 Äg: Ljunggren Anders, Larv.

31/10. Domare: Däldebring Bengt.

Drev 1. Tiken söker ut i två sökrundor återkommer och hälsar på domarlaget, söker vidare och tar upp. Driver ett par bukter bra blir efter när drevet sträcker ut, svår att följa några skall då och då. Kopplas på väg.

Drev 2. Efter förflyttning tar tiken upp omgående. Driver råkilling i snäva bukter som ses fyra gånger med tiken en halv minut efter får tappt men reser på nytt och driver till ett tredje pris. Blåses in på tappt och kopplas. En ungtik som för dagen får bekymmer när drevdjuren får för långt försprång.

Föraren väljer att avsluta provet. Okänt 25, Rå 52(32)
Ep: 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 2(1) - 3 - 3 = 27 DF: 8 SFK: 72 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Rå

 

 

J SEVCH TUNETS-CITA SE34863/2015 T

e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Eriksson Peter, Tun.

05/10. Domare: Karlsson Fredrik.

Släpp 1: hunden släpps på öppen mark där hon efter kortare sök reser hare som ses i upptaget. Driver haren med många tappter. Tappt uppstår på grusväg där hunden kopplas.

Släpp 2: hunden släpps i ett tätare buskområde där hon väcker men inget upptag kom. Kopplas.

Släpp 3: hunden släpps på öppen mark där hon söker ut och väcker på hare. Det resulterar i ett kort drev som slutar på grusväg. Hunden kopplas och hundföraren väljer att bryta provet pga torr och blåsig väderlek.

Hare 34(35), Hare 5
Ep: 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 = 21 DF: 11 SFT: 75 JL: Bra
Pris: Ökl

 

 

J ABBE SE54126/2015 H

e NORDJ(D)CH Conitas Veselin SE25874/2011 u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011 Äg: Karlsson Henrik, Hova.

30/10. Domare: Karlsson Fredrik .

Släpp 1: hunden släpps i skogen och tar upp dovhjort som ses efter 10 minuter med hunden 3 minuter efter. Drar först ut över åker för att sedan bukta i angränsande skogsområde. Tyvärr stöter vi hjorten hårt och hundföraren väljer att koppla när hunden kommer ca 10 minuter efter.

Släpp 2: hunden släpps i skogsområde där den reser hjort som buktar lugnt i 40 minuter för att sedan dra ut. Då tappar hunden och söker tills det blir dödtappt. Släpp 3: hunden släpps i skog och söker till en början bra för att sedan bli väldigt trång. Vi misstänker då en vildsvinskontakt och byter område.

Släpp 4: hunden släpps i skog och reser okänt djur vid två tillfällen men detta resulterar bara i mycket korta drev och hundföraren väljer att bryta för dagen. Hjort 46, Hjort 49
Ep: 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 = 29 DF: 7,5 SFK: 75 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Hjort, 3 Hjort

 

 

SEJCH SEUCH ATENA SE44003/2011 T e

SEVCH SEJCH SEUCH Örnfjordens Kompis S26940/2005 u J Jozzitas Jonna S57217/2005

30/10. Domare: Bäck Kjell.

Drev 1: upptag på rådjur som är synliga efter 4 min drev. Drevet buktar bra och hunden driver i 64 min då tappt uppstår. Får igång drevet igen och det går till full tid.

Drev 2: upptag på rådjur som är synliga före hunden kopplas på löpan. Rådjur sträcker ut i en vidare bukt. En tappt uppstår i ett blötare område.

Drev 3: inget upptag. Hunden går lös tills tiden för att vara lös har uppnåtts.

Rå 94(11), Rå 51(12)
Ep: 3 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 = 32 DF: 5 SFK: 67 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

 

 

J BERGMOSSENS ORYX SE22492/2014 H

e J SEUCH Kullajägarns Flay S40049/2009 u J Bergmossens Hanna S49194/2005

31/10. Domare: Ericson Jan-olof.

Släpp 1. Hundengår ut och reser rådjur. Driver utan noterbara tappter i stora bukter. Rådjuret synligt 09,30, hunden 1 min efter. hunden kopplas på löpan efter full tid.

Släpp 2. Tar upp hjort som hunden driver utmaärkt till full tid. Hjortarna synliga 11,15 med hunden 1 min efter. Hunden kopplas på löpan efter full tid.

Rå 110, Hjort 100
Ep: 4 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 = 32 SFK: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hjort

 

 

NELLYGO SE38764/2015 T e SEJCH Buster SE55374/2010 u SEJCH SEUCH Atena SE44003/2011

29/10. Domare: Hellström Stig.

En tik som under dagen presterat ett drev till 1:a pris och 2 st till 2:a pris (1:a). Ett utmärkt sök med utmärkt kontakt med föraren i sina sökrundor. Lägger av i drev 1 och 2 och återkommer till föraren.

Bryter i drev 3 när drevdjuret sträcker ut.

Återgång från 1,6km. Provet avbröts och koppling beordrades när drevtid för 2 st 1:a pris erhållits enligt 4.4. Vid drev 1 uppstod tappter när drevdjur och hund korsade en kanal vid två tillfällen varav en ej noterbar.

Drev ett 115 skall/min, drev 2, 94 skall/min och drev 3, 99 skall/min, alla tagna efter ca 20 min drev.

Rå 94(9), Rå 65, Rå 65
Ep: 5 - 5 - 3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 2 = 40 DF: 7,1 SFK: 115 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

 

 

SEVCH SEJCH SEUCH STJÄRNSKOGENS VICKY SE42640/2010 T

e SEUCH SEJCH Tuthammarens Acke I S42765/2002H u SEUCH Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Eriksson Peter, Tun.

28/10. Domare: Andersson Ingvar.

Släpp 1: hunden tar upp rå och driver det i fina bukter till full tid. Blåser in på kort avstånd.

Släpp 2: hund reser en hare som avspåras i snön och driver den i 10 minuter sedan är det stopp.

Släpp 3: hunden reser en hare. Haren är synlig vid upptaget. Driver den i 35 minuter tapptfritt. Tappar sedan bort den och hunden bryter och kommer tillbaks. Rå 95, Hare 10, Hare 35
Ep: 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 4 = 32 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

09.04 | 13:01

Finns det någon som har en tik som löper, skulle vilja komma med min så denna kommer igång med sitt löp

...
30.03 | 11:14

Ny hane J Drevhöjdens Ikaros finns under fliken Avelstjänst.

...
05.03 | 19:33

Ny hane J Abbe finns under fliken Avelstjänst.

...
04.03 | 23:38

Ny hane J Kraftjägarns Clintan finns under fliken Avelstjänst

...
Du gillar den här sidan