Protokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid årsmöte med

Skaraborgs dreverklubb

Den 12 februari 2017

På Motell Ålleberg/Rasta

 

 

§1 Mötets öppnande

Ordförande Ingvar Andersson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§2 Fastställande av röstlängd

Avprickning mot medlemslängd utfördes vid ingången till

årsmöteslokalen. Röstlängden godkändes.

 

§3 Kallelsens godkännande

Kallelsen godkändes.

 

§4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

§5 Föranmälan av ärenden till punkten övriga frågor

Finns inga föranmälningar av ärenden.

 

§6 Val av mötes ordförande

Till mötesordförande valdes Stig Hellström. 

 

§7 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Cilla Bergman Larsson

 

§8 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Rune Holmqvist och Bengt Däldebring att tillsammans med ordföranden justera årsmötes-protokollet.

 

§9 Föregående mötesprotokoll

Mötet godkände föregående årsmötesprotokoll som lades till handlingarna.

 

§10 Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse 2016

Mötet godkände verksamhetsberättelsen. Se bilaga 1.

 

§11 Föredragning av revisorernas berättelse

Stellan Svensson föredrog revisorernas berättelse, vilken godkändes av årsmötet. Se bilaga 2.

 

§12 Balansräkning

Balansräkning för 2016 godkändes. Se bilaga 3.

 

§13 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade att ge styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för 2016.

 

§14 Val av styrelseledamöter 2017-2018

Valdes gjorde:
Sture Nilsson, Martin Svensson, Rune Holmqvist (omval)
Ingemar Larsson, Stellan Svensson (nyval)

 

§15 Val av ordförande för 2017

Till ordförande för 2017 valdes Ingvar Andersson.

 

§16 Val av styrelsesuppleanter 2017-2018

Valdes gjorde: 
Klas Brink (omval),
Olivia Hoffman (Nyval).

 

§17 Val av kontaktman med SDK:s avelsråd 2017

Martin Svensson, Mullsjö.

 

§18 Val av revisorer för 2017

Till revisorer för 2017 valdes Clas Rudmarker (nyval) och Åke Persson (nyval).

 

§19 Val av revisorsuppleant för 2017

Till revisorsuppleant för 2017 valdes Jesper Johansson (nyval).

 

§20 Val av DS-ombud för 2017.

Till DS-ombud för 2017 valdes:
Ingvar Andersson, Mari Andersson, Cilla Bergman Larsson
Ingemar Larsson, Olivia Hoffman, Jesper Johansson

 

§21 Val av DS-ombudssuppleanter för 2017

Till suppleanter för DS-ombud valdes:
Emil Larsson, Kjell-Åke Svensson, Bengt Däldebring och
Fredrik Karlsson.

 

§22 Val av valberedning för 2018

Till ledamöter i valberedningen för 2018 valdes Kjell-Åke Svensson tillika sammankallande, Emil Larsson och Mikael Gustavsson

 

§23 Motioner

Fanns inga inkomna motioner.

 

§24 Övrigt

Ordförande Stig Hellström informerade om att det finns nya regler att hämta på SKK:s hemsida angående viltspår. Mer information om detta kommer att ges på viltspårskonferansen.

Medlemsantalet i dagsläget är 146 st enligt Martin Svensson.

 

§25 Mötets avslutande

Då inget ytterligare fanns att avhandla så tackade mötesordförande för visat intresse och avslutade årsmötet och gav ordet till ordföranden Ingvar Andersson.

 

 

Cilla Bergman Larsson                                                                            

Mötessekreterare

 

Stig Hellström

Mötesordförande

 

Rune Holmqvist
Justeringsman

 

Bengt Däldebring
Justeringsman

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Cilla | Svar 19.03.2017 14.23

Nu finns årsmötesprotokollet för 2017 tillgängligt på hemsidan.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

10.02 | 23:42

Hej Andreas! Utställningen på Mösseberg är i juni. Datum och mer information kommer ut på hemsidan efter nästa styrelsemöte 3/3. Mvh Jennie Wallin

...
07.02 | 12:02

Hej undrar om det kommer att vara någon utstälning framöver ? mvh Andreas Lennartsson

...
05.02 | 18:16

Jaktproven för januari månad finns nu under fliken Jaktprov, Resultat 2018/2019

...
11.01 | 20:16

Jaktproven för december månad finns nu under fliken Jaktprov, Resultat 2018/2019

...
Du gillar den här sidan